ISO - Internationalization Service Officer - new WBL profession in duty of SME internationalization

Numer Projektu: 2019-1-PL01-KA202-064979
Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.09.2021

O Projekcie

Celem projektu ISO jest praca nad stworzeniem nowej funkcji zawodowej jaką jest „Internationalization Service Officer” (Specjalista ds. Usług Internacjonalizacji) i przygotowanie pracowników izb gospodarczych oraz ekspertów jednostek edukacyjnych, pracujących bezpośrednio z MŚP do pełnienia tej roli.

Główny cel zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:

  • Rozwijanie partnerstw mających na celu promowanie uczenia się w miejscu pracy we wszystkich jego formach
  • Rozwijanie partnerstw wspierających tworzenie i wdrażanie strategii internacjonalizacji dla organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego

GRUPA DOCELOWA Projekt jest skierowany do pracowników izb gospodarczych i przemysłowych, pracowników dostawców usług VET oraz trenerów VET, którzy pracują i wspierają MŚP (handel i usługi) w zakresie internacjonalizacji.

Rezultaty Projektu

Partnerzy Projektu

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Koordynator Projektu

CENFIRM

Partner Projektu

HERAKLION CHAMBER

Partner Projektu

Danmar Computers

Partner Projektu

AVEA

Partner Projektu

Fondazione Ifel Campania

Partner Projektu

Munster Technological University

Partner Projektu

Znajdź nas na: