Descrição do Técnico de Serviços de Internacionalização


Rozdział 1. Eksport bezpośredni i pośredni – twój pierwszy krok na drodze do międzynarodowego sukcesu

Rozdział 2: Joint Venture – wzmocnij swoją pozycję!

Rozdział 3 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)

Rozdział 4 Nowe technologie na potrzeby internacjonalizacji – to prostsze niż myślisz!

Rozdział 5 Strategia internacjonalizacji