Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (Koordynator)

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest od 30 lat instytucją wspierającą małe i średnie przedsiębiorstwa w regionie śląskim. Składamy się z ponad 500 firm zlokalizowanych w Polsce i pozostałej części Europy. Naszą misją jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz współpraca z instytucjami naukowymi, biznesowymi, samorządowymi i rządowymi w tworzeniu środowiska wspierającego biznes na świecie, przywiązujemy dużą wagę do współpracy międzynarodowej naszej organizacji, dzięki czemu umożliwiamy naszym członkom rozwój na rynkach zagranicznych. Jesteśmy organizatorem Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – największej imprezy poświęconej MŚP w Europie.

Strona internetowa: www.rig.katowice.pl

HERAKLION CHAMBER

Heraklion Chamber of Commerce and Industry (HCCI) jest jedną z największych izb handlowych w Grecji i największą niezależną organizacją sieciową i wspierającą biznes na Krecie. Reprezentując interesy ok. 22.000 członków ze wszystkich sektorów gospodarki, Heraklion Chamber of Commerce and Industry oferuje swoim członkom szeroki zakres praktycznych i profesjonalnych usług doradczych. HCCI jest organem publicznym utworzonym w 1918 r., nie otrzymuje żadnych dotacji od żadnego organu rządowego i jest finansowany w całości ze składek i opłat członkowskich oraz z dotacji wspólnotowych. Zadaniem HCCI jest pełnienie roli doradcy i konsultanta rządu ogólnego w sprawach dotyczących handlu, przemysłu i innych kwestiach istotnych dla rozwoju gospodarczego. Ponadto HCCI ma na celu zachęcanie i wspieranie prywatnych inicjatyw w jak największym stopniu, aby zapewnić warunki konieczne do promowania zdrowej przedsiębiorczości.

Wysoce priorytetowym celem Heraklion Chamber of Commerce and Industry jest ciągłe doskonalenie usług świadczonych na rzecz jej członków, w celu wspierania ich dobrobytu gospodarczego.

HCCI jest członkiem następujących organów: Międzynarodowych:

 • Enterprise Europe Network
 • International Chamber of Commerce
 • Euro-Chambers – Member of the network of the Association of the European Chambers of Commerce and Industry
 • Insuleur – Network of the Insular Chambers of Commerce and Industry of the E.U.
 • Arab-Hellenic Chamber of Commerce and Development

Narodowych:

 • Union of Hellenic Chambers of Commerce and Industry
 • Chambers Group for the Development of Greek Isles

Regionalnych:

 • Pancretan Co-operative Bank
 • International Exhibition Centre of Crete
 • Company for the Development of Cretan Enterprises ANAPTYKSIAKI SA

Strona internetowa: www.ebeh.gr

DANMAR COMPUTERS

Danmar Computers Sp. z o.o. jest prywatną firmą działającą w dziedzinie technologii informatycznych i prowadzącą szkolenia zawodowe w tej dziedzinie. Danmar ma duże doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, które są wykorzystywane do celów edukacyjnych. Danmar posiada również wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich, w ramach których pracownicy działu badań i rozwoju firmy prowadzą badania i przygotowują szkolenia dostosowane do potrzeb różnych uczących się osób. W ciągu 18 lat, Danmar z powodzeniem zrealizował ponad 100 projektów w ramach Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress i ostatnio Erasmus+.

W wielu z tych projektów Danmar był odpowiedzialny za projektowanie i koordynację strategii rozpowszechniania. Danmar Computers jest twórcą i dostawcą AdminProject (adminproject.eu), internetowego systemu zarządzania projektami europejskimi. Wszystkie działania firmy oparte są na szerokiej i ugruntowanej sieci współpracy, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Krajowe sieci obejmują instytucje szkoleniowe i doradcze, uniwersytety, szkoły, organizacje pozarządowe, a także przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Międzynarodowa sieć obejmuje partnerów o różnych profilach, pochodzących z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją Danmar Computers jest promowanie edukacji przez całe życie i zapewnienie wszystkim równego dostępu do edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Strona internetowa: www.danmar-computers.com.pl

CENFIM

CENFIM – Klaster Wyposażenia Domów i Kontraktów oraz centrum innowacji, ma za zadanie przyczyniać się do poprawy konkurencyjności producentów mebli i firm w całym łańcuchu wartości wnętrz. Został on stworzony przez stowarzyszenie firm z branży drzewnej i meblarskiej oraz podmioty publiczne, jako organizacja non-profit. Posiada 140 firm stowarzyszonych z branży meblarskiej: meble, stolarstwo, podłogi, łazienki, oświetlenie i tekstylia domowe. CENFIM przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności firm członkowskich, poprawiając ich zdolności innowacyjne i komercjalizacyjne poprzez promowanie wspólnych projektów i zapewnianie szkoleń. W celu wsparcia komercjalizacji firm członkowskich, CENFIM stworzył rynek wnętrz hotelowych, InteriHOTEL (www.interihotel.com), z coroczną edycją w Barcelonie, salony wystawowe WEcontract w Barcelonie i Madrycie oraz platformę internetową B2B HIcontract.net. Ponadto organizuje on bezpośrednią i odwrotną misję na i dla różnych istotnych rynków międzynarodowych. Działania innowacyjne CENFIM koncentrują się na 4 obszarach:

 • cyfryzacji,
 • gospodarce obiegowej,
 • projektowaniu produktów,
 • zarządzaniu organizacją.

Strona internetowa: www.cenfim.org

AEVA

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Waloryzacji Regionu Aveiro (AEVA) zostało założone w 1998 roku jako organizacja non-profit, w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych przedsiębiorstw w zakresie rozwiązywania problemu niedopasowania umiejętności poprzez zbliżenie edukacji i świata pracy. W tym zakresie, AEVA jest stowarzyszeniem parasolowym kompetencji z 13 markami, w tym największą prywatną szkołą VET w Portugalii, EPA (www.epa.edu.pt), i oferuje różne ścieżki kształcenia IVET, CVET, TVET i RVCC, skierowane zarówno do młodych jak i dorosłych ludzi, z których większość ma mniejsze szanse.

Strona internetowa: www.aeva.eu

Fondazione Ifel Campania

Fundacja IFEL Campania jest agencją Regionalnej Kampanii, która prowadzi badania i analizy społeczno-ekonomiczne, pomaga i wspiera proces reform i innowacji lokalnej administracji publicznej. Liczy ponad 250 ekspertów i konsultantów wspierających, pomagających i szkolących urzędników w licznych i różnorodnych tematach, będących przedmiotem zainteresowania władz lokalnych w zakresie finansów, opieki społecznej, edukacji, technologii informacyjno-komunikacyjnych, gospodarki lokalnej i systemów miejskich, rozwoju gospodarczego i działalności produkcyjnej.

IFEL Campania prowadzi działalność badawczą samodzielnie, jak również we współpracy z partnerami o wysokim statusie naukowym, poprzez wspólne protokoły badawcze z kilkoma uniwersytetami i instytutami badawczymi oraz corocznie udostępnia dotacje na rzecz młodych naukowców. Ponadto IFEL zajmuje się planowaniem, wdrażaniem i rozpowszechnianiem regionalnych baz danych, zawierających informacje na temat finansów i gospodarki lokalnej, w celu wspierania działań władz lokalnych w zakresie zarządzania zasobami finansowymi, ludzkimi i instrumentalnymi, a w konsekwencji w zakresie publikowania rocznych sprawozdań na temat lokalnych finansów regionalnych oraz pomocy technicznej i szkoleniowej dla pracowników władz lokalnych;

Jeśli chodzi o szkolenia, IFEL zapewnia pomoc techniczną i bezpośrednie szkolenia dla regionu, władz regionalnych i władz lokalnych Kampanii. Działania te mają na celu podniesienie kwalifikacji i przekwalifikowanie personelu oraz zwiększenie wiedzy i profesjonalizmu umiejętności administracji regionalnej i lokalnej. Działania szkoleniowe prowadzone są również z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i technologii internetowych w celu osiągnięcia również poprawy organizacyjnej, uproszczenia, innowacyjności. Wszystkie działania szkoleniowe są stale monitorowane, aby realizować cele kontroli zarządzania, pomiarów i procesów oceny wyników.

Strona internetowa: www.ifelcampania.it
 

Munster Technological University

Munster Technological University is a multi-campus technological university, contributing to the region through the provision of academic programmes that support student development and opportunities, education and research. MTU has an extensive and impressive regional footprint with six campuses across the South-West region in Cork and Kerry, a student body of 18,000, offering more than 140 programmes and with numerous links with colleges worldwide. The aim of MTU is to provide education and research opportunities for career-focused learners and to develop long term partnerships with industry and community. Through partnering with industry and community, MTU will seek out dynamic cross-sector relationships with start-ups, innovators and industry leading companies. MTU will continue to invest in the future with state-of-the-art research, education, enterprise, cultural and sports facilities.

Website: www.mtu.ie